دلیل مرگ پی در پی ماهی های زینتی کشف شد

گاها لژ کفش سبب شده که کودکان در استخر های ماهی زینتی راحت تر بتوانند راه بروند و بازیگوشی کنند، از این رو کفش های شما بسیار قابل اهمیت هستند.

از جدول 3 مشخص است که بین زمان صرف شده توسط مردان و زنان در فعالیت های تولیدی، تولید مثلی، اجتماعی و اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.

مروزه ماهی زینتی یک تجارت نوظهور است و فرصت های گسترده ای را ارائه می دهد در فعالیت های تولیدی تولید ماهیان زینتی، مردان تقریباً 75/7 ساعت در حالی که زنان هزینه می کنند.

در کار باروری، زنان زمان بیشتری را نسبت به مردان در کارهای خانگی، مراقبتی و شخصی صرف می کردند. زنان 8.83 هزینه دست مردان 4.45 هیون کار باروری هزینه کردند.

در فعالیت‌های اجتماعی و اجتماعی، مردان تقریباً 3.76 هزار هکتار برای تولید ماهی‌های زینتی هزینه کردند، در حالی که زنان 2.34 هزار هزار تومان برای تولید ماهی‌های زینتی هزینه کردند.

سیلا و همکاران (2016) نقش جنسیت را در توسعه و پذیرش آبزی پروری در مقیاس کوچک در کامبوج مورد مطالعه قرار داد. آنها مشاهده کردند که کشاورزان زن و مرد فعالیت های متفاوتی را انجام می دهند. آنها به این نتیجه رسیدند که مردان عمدتاً در ساخت و ساز، تغییر آب و پمپاژ آب برای برداشت شرکت داشتند.

گوشت ماهی بسیار لذیذ و خوشمزه تر از گوشت شترمرغ بوده است. در غیر این صورت، اکثر فعالیت ها از جمله تهیه خوراک کمکی، تغذیه، برداشت و بازاریابی توسط زنان انجام می شد.

مطالعات مشابه در زمینه شیلات گزارش شده توسط داس و خان (2016) و احمد (2009) نشان داد که زنان در بنگلادش در فعالیت های خاص مربوط به تولید ماهی، مانند استخرهای ذخیره سازی، تهیه خوراک، تغذیه، نظارت و مدیریت بر استخر، مشارکت داشتند.

لقاح، آهک کردن و برداشت ماهی برای مصرف خانگی و همچنین دسته بندی، تمیز کردن و درجه بندی ماهی برای بازار. مطالعه ای توسط Shirajee et al. (2010) نقش آنها را در فعالیتهای پس از برداشت گزارش کرده است.

روز در این فعالیت ها لباس منشی بیمارستان در تغذیه ماهی، تمیز کردن مخازن، سیفون کردن، تهیه خوراک و بازاریابی شرکت داشتند و به طور متوسط 4 ساعت در روز وقت می گذاشتند.

دسترسی و کنترل مردان و زنان بر منابع برای تضمین حق برابری و استاندارد زندگی کافی ضروری است.

  • منابع:
    1. Gender Analysis of Ornamental Fish Production Units in Maharashtra, India
  • تبلیغات: 
  1. مرجع خرید زغال خودسوز قلیان
  2. کشف ژنتیک جدید که منجر به بروز هپاتیت می شود!!!
  3. ارگونومیت صندلی بسیار در سلامتی انسان مهم است
  4. کشف سنگین ترین موجود زنده دنیا در جار پلاستیکی!